Systém elektronické požární signalizace je schopen identifikovat nebezpečí v nejčasnějším možném stádiu vzniku požáru. Tento systém umožňuje okamžitý přenos informace o vzniku požáru na pult centralizované ochrany, přímo na operační středisko hasičského záchranného sboru, čímž umožnuje okamžitý a kvalifikovaný výjezd a následný zásah jednotky hasičského záchranného sboru a výraznou měrou tak snižuje riziko ohrožení lidských životů a ztrát na majetku.

Nabídka elektronické požární signalizace (EPS) je založena na adresných systémech, které umožňují rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Plně certifikované systémy splňují kritéria platných evropských norem a mají osvědčení akreditovaného pracoviště PAVÚS, které povoluje instalovat tyto systémy ve stavbách.

Nabízíme komplexní řešení požární signalizace (EPS), především:

 

  • Zpracování projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k instalaci.
  • Asistence při schválení projektové dokumentace příslušnými orgány.
  • Koordinace při řešení stavby.
  • Dodávku zařízení, montáže a instalace včetně konfigurace systému.
  • Pravidelné revize a zkoušky funkčnosti dle požárních předpisů.

 

Dodáme Vám:

 

  • Dva typy adresných analogových ústředen (kompaktní a modulární řešení, s možností síťování ústředen).
  • Adresné požární detektory a další hlásiče (sirény, majáky, manuální tlačítka).
  • Konvenční a speciální hlásiče s možností připojení do adresného systému pomocí příslušných modulů, certifikované požární kabely a množství doplňků.