Společné Televizní Antény (STA)

 

Zkratkou STA jsou nazývány větší celky, které zajišťují příjem a rozvod televizních, rozhlasových a satelitních kanálů z jednoho místa ke všem účastníkům ve stejné, vysoké kvalitě. Systémy STA velmi často obsahují i možnost příjmu satelitních programů, a to i individuálním přijímačem.

Pro příjem digitálního vysílání  v bytových domech nebo komplexech, je nejvhodnější použít Společné Televizní Antény (STA) a signál rozvádět do jednotlivých účastnických zásuvek (bytů). Existuje však několik variant řešení příjmu digitálního signálu prostřednictvím STA. Mezi ty nejvhodnější patří:

  • Přímý rozvod digitálních kanálů v pásmu UHF
  • Převod programu z DVB-T na kanál PAL
  • Kmitočtová konverze z UHF do VHF
  • Převod pozemního vysílání DVB-T do standardu kabelové televize DVB-C

Naše nabídka v oblasti anténních systémů pro televizní a rozhlasové vysílání zahrnuje prvky jak  pro analogové, tak pro digitální vysílání (DVB-T, DVB-H a DAB). Antény pro tyto systémy jsou sestavovány dle požadavků konkrétního vysílače.

 

Nabídka služeb v oblasti STA:

  • Měření dostupnosti a intenzity signálu.
  • Instalace, anebo renonvace rozvodů, anténních stožárů a antén.
  • Nastavení úrovní signálů a naladění přijímačů pro zajištění maximálního příjmu.
  • Kontrola zaměření TV, SAT a VKV antény.
  • Opravy a pravidelná údržba, odstranění závad.

ArthurCzech, s.r.o.

+420 775 203 466

info@arthurczech.cz

Sídlo společnosti:
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 – Michle

Bankovní spojení:
115-7672420237/0100

IČO: 07206275
DIČ: CZ07206275
Nejsme plátci DPH

Spisová značka:
C 296607 vedená u Městského soudu v Praze